Hoe de website te gebruiken?

  • Je vult per vak in welke methodes er worden gebruikt en in welk leerjaar. In beeld ontstaat een balkenschema waarin je kunt zien wanneer en welke onderwerpen worden aangeboden. Elk leerjaar staat op een andere pagina.
  • Je kunt dit schema aanpassen aan de werkelijke situatie op school, bijvoorbeeld doordat je een hoofdstuk niet behandelt en hoofdstukken wisselt.
  • Als je over de balk beweegt, verschijnt er een pop-up met mogelijk ander/aanvullend aanbod. Klik je hierop, dan kom je bij de betreffende aanbieder op de website. Hier vind je aanvullende informatie over het product.
  • Op basis van de labels Kennis, Vaardigheden en Attitude kunnen zowel docenten als educatieve aanbieders bepalen welke extra accenten er gewenst zijn bovenop de methode. Daarnaast kan er ook gefilterd worden op thema‚Äôs of sub begrippen. De filter kan worden toegepast op de methodes en op het educatief aanbod.
  • Het is ook voor partijen buiten het onderwijs duidelijk zichtbaar waar in de leerjaren zich kansen voordoen om aanvullende lessen te ontwikkelen en te geven.