Klimaatonderwijs010 extern aanbod

Educatieve aanbieders kunnen nieuwe producten op de site plaatsen. Ook scholen met een mooi educatief project kunnen dit op de site laten plaatsen.
Stuur een mail voor een formulier waarop je je aanbod kunt invullen.

 

RMC

Het RMC is de zusterorganisatie van de stedelijke milieucentra in Utrecht, Amsterdam en Den Haag en aangesloten bij de stichting Natuur – en milieu.
www.milieucentrum.rotterdam.nl

 

Natuurhistorisch Museum

Een laagdrempelig museum met bijzondere aandacht voor de natuur en de natuurhistorie van de regio Rotterdam en de rest van de wereld.
www.hetnatuurhistorisch.nl

 

Stichting Milieu Dichterbij

Stichting Milieu Dichterbij wil een gezonde en duurzame samenleving bereiken door middel van een natuur- en milieueducatie aanbod aan de diverse doelgroepen in de samenleving. Via kennisoverdracht wil zij het natuur- en milieubewustzijn bevorderen.
www.milieudichterbij.nl